Interdisciplinárny charakter forenzného účtovníctva

Autor: Milan Lagosz | 5.10.2011 o 0:48 | (upravené 5.10.2011 o 1:05) Karma článku: 5,24 | Prečítané:  1824x

Interdisciplinárny charakter forenzného účtovníctva vo vzťahu k znaleckej činnosti s dôrazom na odhaľovanie ekonomických podvodov. V súčasnosti v období ekonomickej krízi narastá o. i. aj počet ekonomických podvod. Práve forenzné účtovníctvo sa venuje odhaľovaniu, ale aj prevencii páchania takýchto podvodov. Najdôležitejšou a najblišou vedou k forenznému účtovníctvu má práve znalecká činnosť.

Forenzné účtovníctvo nie je právne definované a aj v odbornej praxi má viacero ekvivalentov, či významov. V očiach laickej verejnosti pojem „forenzný“ je v súčasnosti považovaný za nový pojem, ktorý k nám prišiel s kriminálnymi seriálmi „C.S.I“.

 

1 Forenzné účtovníctvo

 

Pojem “forenzný" znamená “týkajúci sa práva”. Forenzný audit alebo širšie forenzné služby sa definujú ako používanie účtovných, audítorských, finančných, daňových, štatistických a iných kvantitatívnych znalostí. Jeho cieľom je účinné poradenstvo
v najrôznejších odvetviach pre riešenie záležitostí, ktoré by mohli mať súdnu dohru. Forenzní experti preverujú a vysvetľujú fakty a dôkazy v právnych sporoch a poskytujú súdom alebo svojim klientom posudky o svojich zisteniach.

Medzi výstupy forenzného auditu patrí napríklad odhalenie mimoriadnych okolností ako aj pomoc pri zavádzaní systémov a postupov slúžiacich k prevencii výskytu nežiaducich záležitostí. Ide najmä o:

 

-         vyšetrovanie podvodov najrôznejšej povahy - napríklad podvodov smerujúcich k zakrytiu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku alebo jeho odcudzeniu, posudzovanie existencie kapitálových, subvenčných a v niektorých prípadoch aj poistných podvodov,

-         vyšetrovanie toho, či v podniku nedochádza ku korupčnému správaniu sa manažmentu a jeho zamestnancov,

-         previerky dodržiavania regulačných požiadaviek – teda či existujúce vzťahy a transakcie vyhovujú požiadavkám legislatívy (vrátane podzákonných právnych noriem); súčasťou tejto požiadavky je aj preverovanie toho, či finančné inštitúcie spĺňajú zákonné požiadavky pri predchádzaní legalizácii výnosov z trestnej činnosti,

-         vyhľadávanie a získavanie odcudzených prostriedkov; v rámci tejto aktivity sú uskutočňované podrobné rozbory peňažných tokov a zhromažďované dôkazové materiály; príkladom môže slúžiť napríklad činnosť forenzných účtovníkov
pri spätnom odhaľovaní majetku firmy Parmalat,

-         navrhnutie a zavedenie postupov zameraných na prevenciu podvodov,

-         poskytovanie súčinnosti v prípade právnych sporov.

Na základe vyššie spomenutého by sme forenzné účtovníctvo mohli definovať ako: „forenzné účtovníctvo je súbor postupov a metód predovšetkým z oblasti účtovníctva, daní, auditu, štatistiky, kriminalistiky a znaleckej činnosti vedúcej k znižovaniu podvodov v organizáciách, predchádzaniu podvodov v organizáciách a pri ich výskyte k ich odhaleniu a identifikácii páchateľa bez obmedzenia chodu organizácie.“

Zároveň pojem „forenzný audit“ by som považoval za ekvivalent uvedeného pojmu, nakoľko nevidím rozdiel v jeho definícii. Skôr by mohlo ísť o rozdiel v tom, kto ho vykonáva. Forenzný audit by mohli vykonávať audítori, ale keďže samotné forenzné účtovníctvo čerpá poznatky aj z auditu a nie je dôvod, aby osoba, ktorá vykonáva forenzné účtovníctvo bola zároveň aj audítorom, nevidím dôvod na odlišnosť v pojme „forenzné účtovníctvo“
a „forenzný audit.“ Uvedené pomenovanie má možno väčšiu vážnosť.

Forenzné účtovníctvo využíva poznatky aj z iných vedných disciplín, ako napríklad štatistika, kriminalistika, ale najmä znalecká činnosť. V oblasti forenzného účtovníctva najväčším prelínaním má práve znalecká činnosť.

Znalecká činnosť je kráľovskou vednou disciplínou, ktorá má taktiež interdisciplinárny charakter. Úlohou znaleckej činnosti vo väčšine prípadov je zodpovedať na otázky orgánov činných v trestnom konaní. Nakoľko trestné konanie sa vedie vždy pri spáchaní trestného činu, alebo dôvodnom podozrení, forenzné účtovníctvo sa bude vo veľkej miere prelínať práve so znaleckou činnosťou.

Štatistika je tak isto dôležitou disciplínou, ktorá sa pri forenznom účtovníctve využíva. Slúži hlavne na triedenie dát, ich analýzu, ale použitím rôznych matematicko-štatistických metód aj na kontrolu, stanovovanie odchýlok, či použitím extrapolačných metód aj
na stanovenie predpokladaného vývoja do budúcna analýzou doterajšieho vývoja.

Kriminalistika - je samostatný vedný odbor, ktorý skúma a objasňuje zákonitosti vzniku, zániku, vyhľadávania, zaisťovania, skúmania a využívania kriminalistických stôp, iných súdnych dôkazov a kriminalisticky relevantných skutočností a vypracováva podľa potrieb trestného zákona a trestného poriadku metódy, postupy, prostriedky a operácie v záujme úspešného odhaľovania, vyšetrovania a predchádzania trestnej činnosti. Pre forenzné účtovníctvo práve zaisťovanie dôkazov a zaisťovanie stôp  je dôležitou súčasťou.

 

2 Znalecká a expertízna činnosť

 

Znalecká činnosť ako už bolo vyššie uvedené je kráľovskou vednou disciplínou. Znalec by mal byť v danej problematike odborníkom a mať dostatočné praktické skúsenosti. V našej jurisdikcii je znalecká činnosť upravená zákonom 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Znaleckú činnosť považujem za najvyššie dosiahnuteľný post v praxi, nakoľko znalec musí mať dostatočné nielen teoretické vedomosti, ale najmä praktické skúsenosti. Jeho práca je veľmi dôležitá a náročná. O názor a odbornosť znalca sa často opiera aj súd pri rozhodnutí o vine, či nevine, prepustení z väzby, či predĺžení väzby. Toto je typické pre trestné konanie. No znalca možno využívať nielen pri trestnoprávnych sporoch, ale ja občiansko-právnych, či obchodných sporoch.

V súvislosti s rozvojom ekonomiky, využívaním rôznych informačných technológii a nových postupov narastá aj počet podvodov a ekonomickej kriminality tak na makroúrovni, ako aj mikroúrovni, vo vnútri jednotlivých podnikov. Páchatelia týchto podvodov využívajú čoraz sofistikovanejšie postupy, ale často aj celkom jednoduché, no nie vždy ľahko odhaliteľné.

Zároveň je množstvo latentných, čiže skrytých prípadov. Sú to také prípady, na ktoré sa nepríde, ale nemôžeme skonštatovať, že nie sú. Rozvíja sa nielen ekonomická kriminalita, ale aj nové metódy odhaľovania takýchto podvodov – rozvíja sa našťastie aj „druhá strana barikády.“  A práve forenzné účtovníctvo by malo napomáhať odhaľovať, ale aj predchádzať podvodom a samotným trestným činom. Poznanie jednotlivých schém páchania podvodov napomáha v boji proti nim samotným – navrhovaním rôznych opatrení. Forenzné účtovníctvo v rámci prevencie skúma aj fungovanie vnútorného kontrolného systému daného podniku, prípadne ho navrhuje.

  

Záver

 

Forenzné účtovníctvo má pri odhaľovaní ekonomických podvodov nezastupiteľnú úlohu. Výstupy z neho sú veľmi dobrým dôkazom pri súdnych sporoch, nakoľko sa opierajú o súhrn poznatkov z viacerých vedných disciplín, ako matematika, štatistika, kriminalistika, znalecká činnosť.  Forenzné účtovníctvo tým pádom má interdisciplinárnych charakter. Forenzný expert musí mať poznatky z viacerých vedných disciplín a musí vedieť skúmať a hodnotiť dôkazy jednotlivo ale zároveň v ich spojitosti a vzájomnej súvislosti s inými dôkazmi. Forenzné účtovníctvo najmä v období krízy a vzrastom ekonomickej trestnej činnosti má čoraz väčší význam a prechádza najdynamickejším vývojom.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ŠPORT

Sagan, Sagan a opäť Sagan. Chlapec bez nervov je tretí raz majstrom sveta

Pre mňa je to neuveriteľné, výnimočné, vravel slovenský cyklista.

ŠPORT

Čo všetko sa stalo, aby zo Sagana bola superstar

Začínal na sestrinom bicykli, teraz zarába milióny ročne.


Už ste čítali?