Bloghttp://lagosz.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskInterdisciplinárny charakter forenzného účtovníctva (lagosz)Interdisciplinárny charakter forenzného účtovníctva vo vzťahu k znaleckej činnosti s dôrazom na odhaľovanie ekonomických podvodov. V súčasnosti v období ekonomickej krízi narastá o. i. aj počet ekonomických podvod. Práve forenzné účtovníctvo sa venuje odhaľovaniu, ale aj prevencii páchania takýchto podvodov. Najdôležitejšou a najblišou vedou k forenznému účtovníctvu má práve znalecká činnosť.Wed, 05 Oct 2011 00:48:05 +0200https://lagosz.blog.sme.sk/c/277020/Interdisciplinarny-charakter-forenzneho-uctovnictva.html?ref=rssKreatívne účtovníctvo verzus forenzné účtovníctvo (lagosz)Účtovná závierka však môže obsahovať rôzne chyby a omyly, či už úmyselné, alebo neúmyselné.  Dôležitú úlohu zohráva individuálny prístup zostavovateľov účtovnej závierky, pričom ťažiskom je ich etický prístup k zostaveniu účtovnej závierky. Pri odhaľovaní nezrovnalostí má veľmi dôležitú úlohu forenzné účtovníctvo  a forenzní experti.Sun, 22 Nov 2009 20:59:05 +0100https://lagosz.blog.sme.sk/c/211067/Kreativne-uctovnictvo-verzus-forenzne-uctovnictvo.html?ref=rss